Στον Χριστιανισμό ο Θεός έχει τρεις υποστάσεις -Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα-, θεώρηση που αποτελεί και θεμελιώδη βάση της θρησκείας μας και ονομάζεται Τριαδικό Δόγμα.

Του Αγίου Πνεύματος που είναι πάντα η Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή, η εκκλησία μας γιορτάζει ταυτόχρονα την τρίτη από τις τρεις θεϊκές υποστάσεις το Άγιο Πνεύμα, και ταυτόχρονα γιορτάζει και η Αγία Τριάδα, δηλαδή το ότι ο Θεός στο Χριστιανισμό έχει τρεις υποστάσεις -ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα-. Η θεώρηση αυτή αποτελεί και τη θεμελιώδη βάση της θρησκείας μας και ονομάζεται Τριαδικό Δόγμα και είναι κοινά αποδεκτή από όλες τις εκκλησίες του Χριστιανικού κόσμου.

Το Άγιο Πνεύμα αποτελεί την άυλη έκφανση του Θεού, ενώ από άλλους χαρακτηρίζεται ως ενέργεια. Την Πεντηκοστή μετά την Ανάσταση του Χριστού το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε με τη μορφή πύρινων γλωσσών στους μαθητές του Χριστού. Οι πύρινες γλώσσες αποτελούν σύμβολο ότι οι μαθητές καλούνταν να διακηρύξουν το Χριστιανισμό σε όλα τα έθνη και μάλιστα χρησιμοποιώντας άλλες γλώσσες που δεν γνώριζαν. Αυτό είναι που ονομάζουμε Επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος.  


0617 Silverbrand AgioPnevma 150 SilverBrand oles asimenies eikonesOla Ta Dora