Ο διαδικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί cookies για να σας διαχωρίζει από άλλους χρήστες του ιστοτόπου μας χωρίς να αποθηκεύει αναγνωρίσιμες πληροφορίες για εσάς. Έτσι είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε καλού επιπέδου πλοήγηση όταν περιηγείστε στον ιστότοπο μας και ταυτόχρονα βελτιώνουμε αυτόν.

Το cookie είναι μικρό αρχείο με γράμματα και αριθμούς που αποθηκεύουμε στο φυλλομετρητή ή το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies περιέχουν πληροφορίες που μεταφέρονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Στην πλειονότητά τους πρόκειται για αναλυτικά cookies. Αυτά μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών του ιστοτόπου μας καθώς και τον τρόπο που αυτοί κινούνται μέσα στον ιστότοπο όταν τον χρησιμοποιούν. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνουμε τη λειτουργία του ιστότοπου διασφαλίζοντας για παράδειγμα ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που ψάχνουν.

Τα cookies μας δεν αποθηκεύουν προσωπικά στοιχεία, όπως το όνομα ή η διεύθυνσή σας.

Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι «περιοριστικά» cookies ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία του/των ιστοτόπου/ων μας.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα ατομικά cookies που χρησιμοποιούμε και το σκοπό χρήσης τους:

Google Analytics [_utma, _utmb, _utmc, _utmz]

Χρησιμοποιούμε τη Google Analytics, μια διαδικτυακή υπηρεσία αναλυτικών στοιχείων ιστού της Google, Inc στους περισσότερους ιστοτόπους μας για να μετρήσουμε τους επισκέπτες αυτών και να αναλύσουμε τη χρήση που πραγματοποιούν ώστε να εκτιμήσουμε την αξία που έχει το περιεχόμενό μας γι αυτούς.

Examination Services [CookiePolicy]
Ένα cookie του site που καταγράφει ότι έχει εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι ισχύει πολιτική cookie στο site.

Απενεργοποίηση των cookies

Μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στο φυλλομετρητή σας που σας επιτρέπει να αρνείστε τη ρύθμιση ορισμένων cookies. Στη συνέχεια παρατίθενται σύνδεσμοι προς σελίδες «Βοήθεια» των βασικών φυλλομετρητών που εξηγούν πώς μπορείτε να το πραγματοποιήσετε. Ωστόσο, αν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας για να αποκλείσετε όλα τα cookies (συμπεριλαμβανομένων των βασικών cookies) ενδεχομένως δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα σημεία του ιστοτόπου μας ή σε άλλους ιστοτόπους που τυχόν επισκέπτεσθε.

Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari
Opera
Blackberry
Android
Safari iOS
Windows Mobile

Με την εξαίρεση των βασικών cookies, όλα τα υπόλοιπα λήγουν μετά την πάροδο ορισμένης χρονικής περιόδο.