Ο Άγιος Κωνσταντίνος το 325 μ.Χ. συγκαλεί την Ά Οικουμενική Σύνοδο όπου συντάσσεται το ιερό Σύμβολο της Πίστεως, μια περιεκτική και σύντομη ομολογία της Χριστιανικής Πίστης.

Ο Άγιος Κωνσταντίνος, γνωστός επίσης και ως Κωνσταντίνος ο Μέγας, είναι ο πρώτος αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας που στράφηκε στο Χριστιανισμό. Γεννήθηκε περίπου στο 280 μ.Χ. συμφώνα με κάποιες μαρτυρίες στην πόλη Νις της Σερβίας. Η μητέρα του ήταν η επίσης Αγία Ελένη και πατέρας του ο Κωνστάντιος Χλωρός ο οποίος είχε αναλάβει το αξίωμα του Αυγούστου για το Δυτικό Τομέα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Την περίοδο που ο πατέρας του Αγίου Κωνσταντίνου ήταν στο αξίωμα του Αυγούστου, ο Άγιος Κωνσταντίνος κατάφερε να ανέλθει στην ιεραρχία του στρατεύματος κατακτώντας τον τίτλο του χιλίαρχου. Ύστερα από το θάνατο του πατέρα του το 306μ.Χ. ο Άγιος Κωνσταντίνος ανακηρύσσεται αυτοκράτορας από το στράτευμα. Τα  επόμενα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα φέρουν αρκετές εσωτερικές συγκρούσεις του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου με τους αυτοκράτορες Μαξέντιο και Λικίνιο και πέτυχε το 324 μ.Χ. να ανακηρυχτεί αυτοκράτορας Δύσης και Ανατολής συγκεντρώνοντας όλη της εξουσία της Αυτοκρατορίας στα χέρια του.

Τα χρόνια που υπήρξε ο Άγιος Κωνσταντίνος στον αυτοκρατορικό θρόνο η Βυζαντινή Αυτοκρατορία γνώρισε πολλές μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν στον κλάδο της διοίκησης της αυτοκρατορίας, στα οικονομικά, στα θέματα του στρατού αλλά και πολλά που αφορούσαν την κοινωνία του Βυζαντίου όπως την απαγόρευση του στιγματισμού του προσώπου των δούλων που ήταν ένα αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο της εποχής. Επίσης ρύθμισε θέματα που αφορούσαν τη μοιχεία, τα διαζύγια αλλά και το οικογενειακό δίκαιο.

Ωστόσο, περισσότερο γνωστός στην ιστορία θα μείνει για το Διάταγμα των Μεδιολάνων γνωστό και ως Διάταγμα της Ανεξιθρησκίας το οποίο υπογράφηκε από τον Άγιο Κωνσταντίνο το 313μ.Χ. και όριζε πλέον ως επιτρεπόμενη θρησκεία στην αυτοκρατορία το Χριστιανισμό αλλά και έδινε τη δυνατότητα να λατρεύουν οι πιστοί ελεύθερα όποια θρησκεία θέλουν. Παρ’ όλα αυτά, οι διωγμοί των χριστιανών θα παύσουν οριστικά για τους χριστιανούς μόνο όταν ο Άγιος Κωνσταντίνος  ανέλαβε ως μονοκράτορας το 324 μ.Χ. Από τότε και ύστερα οι χριστιανοί αρχίζουν ελεύθερα να εκδηλώνουν την πίστη στο Χριστό χωρίς να κρύβονται σε κατακόμβες.

Την ίδια εποχή επίσης ο Άγιος Κωνσταντίνος συγκαλεί την Ά Οικουμενική Σύνοδο (325 μ.Χ. Νίκαια Βιθυνίας),που επίσης αποτελεί ένα γεγονός ιστορικής σημασίας, στην οποία ρυθμίζεται το θέμα των αιρέσεων και κυρίως του Αρειανισμού που μάστιζε την αυτοκρατορία εκείνα τα χρόνια. Επίσης, στην Ά Οικουμενική Σύνοδο συντάσσεται και το ιερό Σύμβολο της Πίστεως που αποτελεί μια περιεκτική και σύντομη ομολογία της Χριστιανικής Πίστης.

Τέλος, ο Άγιος Κωνσταντίνος δίνει εντολή μαζί με την μητέρα του την Αγία Ελένη για την ανέγερση του Ιερού Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα και αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας της Αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη.

Συμφώνα με ιστορικές μαρτυρίες ο θάνατος του Αγίου Κωνσταντίνου επήλθε στις 22 Μαΐου του 337 μ.Χ. από κάποια ασθένεια. Προτού πεθάνει, είχε βαπτιστεί από τον φίλο του Ευσέβιο Βιθυνίας και παρέμεινε με τον χιτώνα της βάπτισης του μέχρι και το θάνατο του. Η μνήμη του τιμάται και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαΐου μαζί με τη μνήμη της μητέρας του Αγίας Ελένης.  

Η μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης τιμάται και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαΐου.

Διαβάστε για την Αγία Ελένη.


 

SilverBrand oles asimenies eikonesOla Ta Dora